Krav Maga Ruda-Huta

Start

W ramach kursu podstawowego Krav Maga występuje blok poświęcony działaniom paramilitarnym.
Obejmuje on swoim zakresem zieloną, czarną taktykę, oraz podstawy survivalu w przypadku zagubienia, bądź konieczności ucieczki w tereny niezurbanizowane.

 

Taktyka Czarna - to zakres wiedzy dotyczący walki z przeciwnikiem znajdującym się w budynkach, miastach, pojazdach, pociągach, samolotach i innych obiektach. Można wyróżnić następujące rodzaje taktyki czarnej:

 

MOUT - Military Operations in Urban Terrain - operacje wojskowe w terenie zurbanizowanym. Zbiór technik stosowanych podczas prowadzenia walki w mieście. Klasycznym przykładem operacji typuMOUT są walki prowadzone podczas II Wojny Światowej na terenie Stalingradu, Warszawy lub Berlina.


CQB -  Walka w dystansie bezpośrednim. Ostateczną fazę eliminacji przeciwnika podczas operacji MOUT nazywamy CQB - Close Quarters Battle.


Counter Terrorist Operations - Operacje Antyterrorystyczne - prowadzone przez wyspecjalizowane oddziały policyjne na terenie własnego państwa. Cechą operacji antyterrorystycznych jest udział zakładników, których życie należy uratować oraz obecność terrorystów, którzy w niektórych sytuacjach mają być z założenia aresztowani a nie wyeliminowani. Szczególnym przypadkiem operacji AT są operacje prowadzone przez jednostki wojskowe (lub w specyficznych przypadkach policyjne) poza terenem własnego państwa.


Terror Kryminalny - walka z przestępczością zorganizowaną która ma wiele cech wspólnych z walką z terrorystami. Zasadniczo można powiedzieć, że terroryści różnią się jedynie tym od zwykłych przestępców że wygłaszają żądania polityczne lub walczą w imię religii lub ideologii politycznych. Techniki stosowane do eliminacji jednych i drugich są zbliżone.


Taktyka Zielona – to zakres pojęć dotyczących walki w otwartym terenie (zarówno tereny leśne jak i pustynne), jest ona podstawą szkolenia wojskowego. Szeroko pojęta Zielona Taktyka zawiera w sobie zagadnienia takie jak np. formacje patrolowe, sposoby patrolowania terenu, „zakładanie” zasadzek, pokonywanie przeszkód terenowych w formacjach, poruszanie się po terenach leśnych itp.
Dodatkowym elementem jest możliwość uczestnictwa w organizowanych survivalach, gdzie można zdobyć takie umiejętności jak budowa szałasu, rozpalanie ognia, zabezpieczenie przed wykryciem bądź oznakowanie miejsca celem ułatwienia wykrycie i wiele, wiele innych dla wszystkich pasjonatów natury.

Zapraszamy serdecznie na treningi Krav Maga!